Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 25. svibnja 2018. godine, primjenjuju se nova pravila za zaštitu osobnih podataka koja Zagrebačka banka primjenjuje u svom poslovanju.

Više informacija o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka od strane Zagrebačke banke d.d.