Posebne mjere potpore klijentima poslovnim subjektima

čije je poslovanje pogođeno okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti Zagrebačke banke. Banka je pripremila sveobuhvatni paket mjera potpore klijentima poslovnim subjektima koji i dalje osjećaju financijske posljedice uslijed epidemije bolesti COVID-19. Želimo nastaviti pomagati i podupirati vas i tijekom predstojećeg razdoblja te vas pozivamo da se javite osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom/bankaru kako bismo zajedno utvrdili najprimjereniju mjeru potpore.

Koje posebne mjere nudimo?
Kreditne linije za likvidnost u suradnji s nadležnim državnim agencijama i razvojnim bankama praćene garantnim shemama i drugim pokrićima rizika.

Tko može podnijeti zahtjev?

Novi krediti za likvidnost
Klijenti Zagrebačke banke koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):
- poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
- koji su se registrirali za tu mjeru putem Fine (iznimka su klijenti koji nisu poduprti putem Fine – na primjer samostalne djelatnosti i tvrtke s pravnim predstavnicima nerezidentima), i
- koji su potpisali Zahtjev za novi kredit za likvidnost, koji ujedno sadržava izjavu da su pogođeni okolnostima povezanim s epidemijom bolesti COVID-19.
Svi klijenti koji kumulativno ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, a zainteresirani su razgovarati o mogućnostima reguliranja svojih obveza prema Banci mogu se, radi preciznijeg dogovora, javiti osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom/bankaru.

Na koji se način moguće prijaviti za odobrenje?

Nova likvidnost obrtnih sredstava
Podnošenje zahtjeva za mjeru:
- Putem web-stranice Financijske agencije (FINA) odaberite Zagrebačku banku kao kreditnu instituciju za obradu vašeg zahtjeva.
- Nakon toga predajte dokumentaciju Zagrebačkoj banci, uključujući Zahtjev za odobrenje NOVE LIKVIDNOSTI, osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru.
Na temelju zaprimljenog Zahtjeva za odobrenje NOVE LIKVIDNOSTI osoba nadležna za upravljanje poslovnim odnosom / bankar klijentu će dostaviti popis dokumenata koji su Banci potrebni da donese odluku. Tijekom postupka ocjenjivanja Banka od pojedinih klijenata može zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Zahtjev i ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke uime klijenta podnosi osoba ovlaštena za zastupanje osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru, i to putem klasične pošte ili putem elektroničke pošte (s adrese elektroničke pošte koju je klijent prijavio u Upitniku za klijente - poslovne subjekte).

Kakvo je postupanje s podnesenima zahtjevima za gore navedene mjere?
Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovu zahtjevu. Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu.
Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovito podmirivati svoje obveze.

Zagrebačka banka uvijek će postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.