Posebne mjere potpore klijentima poslovnim subjektima

čije je poslovanje pogođeno okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti Zagrebačke banke. Banka je pripremila sveobuhvatni paket mjera potpore klijentima poslovnim subjektima koji i dalje osjećaju financijske posljedice uslijed epidemije bolesti COVID-19. Želimo nastaviti pomagati i podupirati vas i tijekom predstojećeg razdoblja te vas pozivamo da se javite osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom/bankaru kako bismo zajedno utvrdili najprimjereniju mjeru potpore.

Koje posebne mjere nudimo?
1. Odgoda otplate (moratorij) na otplatu glavnice i/ili redovne kamate u trajanju od 3, 6 ili 9 mjeseci ovisno o prethodnom trajanju korištenja mjere Moratorij COVID-19. Mogućnost odobrenja moratorija može biti podložna odredbama kreditnog/jamstvenog programa na temelju kojeg je inicijalno odobren kredit te odobrenjima trećih strana (npr. HBOR-a i dr.). Tijekom moratorija Banka po kreditnoj partiji za koju se odobrio moratorij neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknadu za obradu zahtjeva za odobrenje moratorija.
2. Kreditne linije za likvidnost u suradnji s nadležnim državnim agencijama i razvojnim bankama praćene garantnim shemama i drugim pokrićima rizika.

Tko može podnijeti zahtjev?

1. Odgoda otplate (moratorij)
Klijenti Zagrebačke banke koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):
- poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave;
- epidemija bolesti COVID-19 već je negativno utjecala ili klijenti očekuju da će negativno utjecati na njihovo poslovanje u idućem razdoblju u mjeri koja onemogućuje redovito ispunjavanje obveza prema bilo kojem vjerovniku važnom za održivost poslovanja;
- koji su zatražili slične mjere kod ostalih važnih kreditora;
- na dan podnošenja zahtjeva za moratorij po plasmanu za koji je zatražen moratorij klijent nema dospjelog duga, odnosno za ostalu izloženost Banke ili UniCredit Leasinga d.o.o. prema bilo kojoj članici grupe povezanih osoba nemaju kašnjenje dulje od 30 dana u Banci i UniCredit Leasingu.
2. Novi krediti za likvidnost
Klijenti Zagrebačke banke koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):
- poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
- koji su se registrirali za tu mjeru putem Fine (iznimka su klijenti koji nisu poduprti putem Fine – na primjer samostalne djelatnosti i tvrtke s pravnim predstavnicima nerezidentima), i
- koji su potpisali Zahtjev za novi kredit za likvidnost, koji ujedno sadržava izjavu da su pogođeni okolnostima povezanim s epidemijom bolesti COVID-19.
Svi klijenti koji kumulativno ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, a zainteresirani su razgovarati o mogućnostima reguliranja svojih obveza prema Banci mogu se, radi preciznijeg dogovora, javiti osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom/bankaru.

Na koji se način moguće prijaviti za odobrenje?

1. Odgoda otplate (moratorij)
Prijavom putem servisa Financijske agencije (Fina), pristupom na web-stranicu te naknadnim podnošenjem dokumentacije Banci, uključujući Zahtjev za Covid-2 moratorij osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru do 12. ožujka 2021. U slučaju klupskih kredita, uz obveznu prijavu putem Fine, klijenti su pozvani obratiti se osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru koji će ih uputiti u daljnje korake.
Zahtjev i ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke u ime klijenta podnosi osoba ovlaštena za zastupanje, osobno ili putem klasične pošte, osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru.
2. Nova likvidnost obrtnih sredstava
Podnošenje zahtjeva za mjeru:
- Putem web-stranice Financijske agencije (FINA) odaberite Zagrebačku banku kao kreditnu instituciju za obradu vašeg zahtjeva.
- Nakon toga predajte dokumentaciju Zagrebačkoj banci, uključujući Zahtjev za odobrenje NOVE LIKVIDNOSTI, osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru.
Na temelju zaprimljenog Zahtjeva za odobrenje NOVE LIKVIDNOSTI osoba nadležna za upravljanje poslovnim odnosom / bankar klijentu će dostaviti popis dokumenata koji su Banci potrebni da donese odluku. Tijekom postupka ocjenjivanja Banka od pojedinih klijenata može zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Zahtjev i ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke uime klijenta podnosi osoba ovlaštena za zastupanje osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru, i to putem klasične pošte ili putem elektroničke pošte (s adrese elektroničke pošte koju je klijent prijavio u Upitniku za klijente - poslovne subjekte).

Kakvo je postupanje s podnesenima zahtjevima za gore navedene mjere?

Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovu zahtjevu. Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu.
Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovito podmirivati svoje obveze.

Zagrebačka banka uvijek će postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima