Posebne
mjere potpore
za klijente potrošače

pogođene okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti Zagrebačke banke. Banka je pripremila sveobuhvatni paket mjera potpore klijentima potrošačima pogođenim okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19 kako bismo nastavili pomagati i podupirati vas tijekom ovog razdoblja nestabilnosti.

Ukoliko su vam se značajno smanjila redovna mjesečna primanja, ili ste ostali bez posla uslijed situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, Banka će na vaš zahtjev razmotriti odobravanje odgode otplate (moratorija) kako biste lakše premostili trenutačnu situaciju.

Što je to odgoda otplate (moratorij)?
Moratorij je razdoblje dogovoreno između Banke i korisnika kredita, u obliku dodatka ugovoru o kreditu, kojim Banka omogućuje korisniku kredita odgodu otplate nedospjelih anuiteta na određeno vremensko razdoblje.

Što se događa za vrijeme moratorija?
Otplata anuiteta stavlja se u mirovanje - ne otplaćuju se.
Banka za vrijeme moratorija obračunava dodatni iznos u visini ugovorene redovne kamate na nedospjeli iznos glavnice kredita. Navedeni iznos će klijent platiti Banci nakon isteka moratorija u jednakim mjesečnim obrocima tijekom preostalog roka otplate kredita.
Tijekom moratorija Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknade bilo koje vrste. Prema klijentima koji podnesu uredan zahtjev Banci, na način koji je opisan u nastavku, a ako udovoljavaju uvjetima, Banka neće pokretati aktivnosti koje uobičajeno poduzima radi naplate svojih dospjelih potraživanja, uključujući i mjere prisilne naplate u definiranom razdoblju.

Tko može podnijeti zahtjev?
Moratorij se može odobriti klijentima Banke koji na predviđen način podnesu uredan zahtjev Banci, a udovoljavaju uvjetima za moratorij. Svaki zahtjev mora sadržavati dokumentaciju kojom klijent dokazuje da bi zbog epidemije bolesti COVID-19 mogao imati problema s daljnjom otplatom kredita. Dostava dokumentacije preduvjet je da bi Banka razmotrila odobravanje moratorija. Banka zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom zahtjevu.

Koliko traje odgoda otplate (moratorij)?
Moratorij se ugovara na rok do 6 mjeseci, ovisno o potrebama klijenta.
Klijenti mogu podnijeti zahtjev za moratorij u razdoblju od 2. travnja 2020. do 30. rujna 2020.
Dodatno, zbog očekivanja da pandemija COVID19 ima najznačajniji utjecaj na dio turističkog sektora kod kojeg je izrazito naglašen sezonalni karakter (turistički sektor na području Jadrana), klijenti zaposleni u tvrtkama ili obrtima koji posluju na području Jadrana, a bave se turističkom djelatnošću (ili djelatnostima koje su usko povezane s turizmom) imaju mogućnost zatražiti odgodu otplate na rok do najviše 12 mjeseci.

Koje je dokumente potrebno priložiti uz zahtjev za odobrenje odgode otplate (moratorija)?

Za klijente koji imaju prihode od nesamostalnog rada:

- odluka poslodavca / izjava o raskidu ugovora o radu ili smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće

Za samozaposlene klijente:

- izvod računa ili SOL2/BON2 kao dokaz gubitka / smanjenja poslovanja, ili da obavljaju djelatnost za koju je izdana zabrana obavljanja kao posljedica donesenih mjera za suzbijanja epidemije bolesti COVID-19

Na koji se način može prijaviti za odobrenje?
1.) u najbližoj poslovnici Banke
2.) s e-mail adrese prijavljene Banci na e-mail adresu zaba.moratorij@unicreditgroup.zaba.hr
Dostava dokumentacije preduvjet je da bi Banka razmotrila odobravanje moratorija.
Preuzmite Zahtjev za odgodu otplate.
Dodatne informacije moguće je dobiti na besplatnom telefonu 0800 0024.

Kakvo je postupanje s podnesenima zahtjevima?
Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovom zahtjevu. Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom Zahtjevu.

Banka očekuje da će svi klijenti koji nisu pogođeni krizom izazvanom epidemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovno podmirivati svoje obveze.

Zagrebačka banka će procijeniti pojedinačnu situaciju svakog našeg klijenta, uvijek postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima