Naša asistencija

Banka nudi niz proizvoda za sve koji sudjeluju na javnim natječajima za pružanje usluga, nabavu roba i izvođenje radova...

Za sve koji sudjeluju na javnim natječajima za pružanje usluga, nabavu roba i izvođenje radova, ali i za one koje sudjeluju na javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova i nacionalnih fondova Banka nudi:

  • Kredite za međufinanciranje i sufinanciranje projekata koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava
  • Pisma namjere koja su sadržajem u skladu sa zahtjevima provedbenih tijela
  • Činidbene garancije za ozbiljnost ponude, povrat avansa, dobro izvršenje posla, oslobađanje garantnog depozita
  • Račune za potrebe provedbe EU projekata.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt