Kada odlazite na put, adaptirate stan ili jednostavno želite biti bezbrižni u čuvanju vama vrijednih predmeta, praktično i sigurno rješenje je najam sefa.

Veličine: 0-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120 i preko 120 dm³.

Sef možete unajmiti u poslovnicama:

Zagreb Ilica 164*
Trg bana Josipa Jelačića 10**
Resselova 4
Velika Gorica Trg kralja Tomislava 32
Zaprešić Ulica bana Josipa Jelačića 1
Varaždin Kapucinski trg 5
Osijek Trg slobode 4 (Blok centar)
Pula Šijanska 1b
Umag Dantea Alighierija 24
Rijeka Ante Starčevića 10 (Korzo)
Poreč Obala maršala Tita 8b

*Poslovnica Ilica 164 u Zagrebu počela je s radom 10. siječnja 2022. Poslovanje sa sefovima obavlja se i dalje na toj lokaciji te svojem sefu možete pristupiti na uobičajen način (bez prethodne najave i bez zadovoljenja uvjeta koji su bili na snazi za vrijeme preuređenja).
**Poslovnica Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, otvorena je u prizemlju za redovito poslovanje nakon sanacije posljedica potresa.
U radnom vremenu poslovnice sefove možete ponovno upotrebljavati u punom opsegu (bez prethodne najave i bez zadovoljenja uvjeta koji su bili na snazi za vrijeme sanacije).
Od 1. siječnja 2022. ponovno naplaćujemo naknadu za uporabu sefa na teret ugovorenoga transakcijskog računa i prema vrijedećoj Odluci o tarifi naknada za usluge Banke po sefovima fizičkih osoba.

Prednosti

  1. Sigurnost
    Ugovaranjem najma sefa štitite vaše dragocjenosti od krađe, gubitka, oštećenja i drugih neželjenih situacija 
  2. Diskrecija
    Kada pohranjujete ili uzimate vaše dragocjenosti u prostoriji boravite sami
  3. Praktičnost
    Možete opunomoćiti i druge osobe za pristup sefu

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt