ZB global 20 mješoviti je fond izražen u eurima kojem je investicijski cilj ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine i porast vrijednosti (ostvarivanje kapitalne dobiti) u preporučenom razdoblju držanja (dvije godine i dulje) kroz ulaganja imovine na tržišta Republike Hrvatske, EU-a i OECD-a, ulažući prvenstveno u obveznice (najmanje 50 % neto vrijednosti imovine fonda), u instrumente tržišta novca i depozite te manji dio imovine na globalna dionička tržišta (najviše 20 % neto vrijednosti imovine fonda).

Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice i instrumente tržišta novca te korporativne i municipalne obveznice, a manjim dijelom na dionička tržišta putem izravnih ulaganja ili investicijskih fondova.

Značajke:

  • cijena udjela iskazana u EUR
  • niska do umjerena rizičnost
  • ulaganje imovine na tržišta Republike Hrvatske, EU-a i OECD-a
  • namijenjen svim ulagateljima koji imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima, mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja tijekom razdoblja ulaganja može pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja i imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja tijekom preporučenog razdoblja držanja
  • fleksibilno izlaganje globalnom dioničkom tržištu između 0 % i 20 %.

Prednosti:

  1. uplate i isplate u EUR
  2. jednostavan i brz postupak kupnje, prodaje i zamijene udjela putem besplatne usluge ZABA Link
  3. velika diversifikacija portfelja koja umanjuje rizik pada vrijednosti investicije
  4. mješovita struktura portfelja vrijednosnica – mogućnost ostvarivanja većih prinosa koje pružaju dionice, uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice
  5. mogućnost ostvarenja viših prinosa u odnosu na klasične oblike štednje te obvezničke fondove.

Rizici:

Ulaganje u fondove pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. S obzirom na strategiju ulaganja, profil rizičnosti fonda ZB global 20 okarakteriziran je kao nisko do umjereno rizičan, ali ta rizičnost nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati.

Detaljne informacije o rizicima kojima je fond izložen sadržane su u Prospektu krovnog fonda ZB Invest Funds i Ključnim podacima za ulagatelje koji se nalaze u Dokumentima.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Postavke kolačića

Privole

Prilagođene postavke kolačića

U nastavku možete omogućiti ili onemogućiti korištenje pojedinih kategorija mrežnih kolačića, a svoj izbor možete naknadno promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako niste sigurni, detaljne informacije o kolačićima koje koristimo na zaba.hr stranicama možete pronaći u našoj politici korištenja kolačića.

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Omogućuju pravilan i siguran rad web stranica.


Funkcionalni kolačići

Omogućuju poboljšanja u korištenju web stranica.


Marketinški kolačići

Omogućuju praćenje posjetitelja web stranica te prikupljaju podatke koji se koriste za personalizaciju oglasa i korisničkog iskustva.


Analitički kolačići

Bilježe statističke podatke koji omogućuju unaprjeđenje naših stranica i naš ponude.