Klasična lepeza više nije u ponudi, no na raspolaganju su vam ostali paketi usluga.

Klasična lepeza uključuje:

 • vođenje tekućeg računa u eurima, žiroračuna u eurima, multivalutnog tekućeg računa i multivalutnog žiroračuna s debitnom karticom
 • mogućnost korištenja jednog opunomoćenika po svakom računu u Lepezi
 • 7 besplatnih plaćanja nacionalnim kreditnim transferom u eurima s tekućeg računa u eurima i žiroračuna u eurima iniciranih putem usluga on-line bankarstva uključenih u Lepezu, te trajnim nalogom i SEPA izravnim terećenjem
 • 5 besplatnih plaćanja nacionalnim kreditnim transferom u eurima s tekućeg računa u eurima i žiroračuna u eurima u poslovnici Banke
 • on-line bankarstvo (e-zaba)
 • usluga i-Račun
 • mogućnost izdavanja kreditne kartice na zahtjev klijenta i prema internim pravilima Banke - bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika (Zlatna Mastercard kreditna kartica ili Standardna Mastercard kreditna kartica)
 • prešutno prekoračenje u iznosu i za razdoblje koje se odobrava u skladu s poslovnom politikom Banke po tekućem računu u eurima do max. 6.650 EUR uz kamatnu stopu 5,47 %
 • obročno plaćanje debitnom karticom tekućeg računa u eurima - bez kamata i naknada, limit do 1.350 EUR
 • Zabafon - usluga je dostupna za sve korisnike koji su ju ugovorili do 31.12.2016.
 • ugovaranje usluge Trajni nalog u korist računa fizičkih osoba u Banci te članica Grupe Zagrebačke banke d.d. uključujući Allianz Hrvatska d.d. i Allianz ZB d.o.o.
 • podizanje gotovog novca debitnim karticama tekućeg računa u eurima i žiroračuna u eurima na bankomatima UniCredit grupe u inozemstvu, bez naknade (pronađite ih putem m-zabe)
 • u sklopu Servis centar usluge dobivate:
  - pomoć u kući - popravci majstora kod hitnih intervencija do 146 EUR
  - medicinska pomoć u RH - liječnik do 99,54 EUR; medicinska sestra do 59,73 EUR; dostava lijekova do 33,18 EUR; kućna njega do 99,54 EUR
  - pomoć na cesti u RH i inozemstvu - vuča ili popravak na mjestu događaja do 146 EUR/150 EUR

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Ako ste klijent Zagrebačke banke predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poslovnicu za sastanak

Predložite termin sastanka, nastojat ćemo ispuniti vašu želju.